Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 183,015
· Najnowszy użytkownik: dollyaw69

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ankieta

Jak oceniasz nową stronę SKNH UW?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.

Historia

Studenckie Koło Naukowe Historyków jest najstarszym z aktualnie istniejących Kół Naukowych na Uniwersytecie Warszawskim i jedną z pierwszych organizacji akademickich działających na UW. Powstało 26 lutego 1916 roku jako Koło Historyków Studentów Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie – kilka tygodni po utworzeniu Seminarium Historycznego na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim, które w 1930 r. przekształciło się w Instytut Historyczny. Pierwsze wyboru Zarządu odbyły się 28 lutego 1916 r. W wykazie stowarzyszeń akademickich działających na UW, znajdującym się w książce Tadeusza Manteuffla, pt. „Uniwersytet Warszawski w latach 1916/16-1934/35 (wydanej w Warszawie w 1936 roku) KHS UJP figuruje na siódmej pozycji (na piątej wśród Kół Naukowych). Jego pierwszym Prezesem był Stefan Pomarański, oficer I Brygady.
Za prezesury Tadeusza Manteuffla (1921-1923) ustalone zostały barwy (zielona i jasnokremowa) oraz herb Koła: często spotykane w średniowiecznych dokumentach pozdrowienie: „benevalete”.
Historia międzywojennych dziejów naszej organizacji jest bardzo niepełna, gdyż podczas II Wojny Światowej wraz z całym budynkiem Instytutu Historycznego spłonęły archiwa KHS UJP. Nasza wiedza o tamtym okresie opiera się na wydanym w 1936 roku „Roczniku Jubileuszowym XX-lecia Koła Historyków Studentów Uniwersytetu im. J. Piłsudskiego w Warszawie, 1916-1936” oraz na wspomnieniach dawnych członków, gromadzonych w latach 1965-1966 przez ówczesną Prezes Koła, Marię Koczerską.
Na przełomie 1956/1957 r. nasza organizacja została reaktywowana i otrzymała nazwę Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW. Główną rolę w tych wydarzeniach odegrali ówcześni studenci: Maciej Koźmiński (Prezes Koła od 1958 r.), Jan Milewski i Jerzy Braun, przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP. Zwrócili się oni o pomoc do (wówczas dr.) Henryka Samsonowicza i mgr. Janusza Berghausena oraz zwołali zebranie studentów. Tam, w obecności (wówczas jeszcze doc. dr) Izy Bieżuńskiej-Małowist i prof. dr. Aleksandra Gieysztora odrodziło się nasze Koło. Odtąd SKNH działa nieprzerwanie.
W lutym 1986 roku SKNH zostało – na podstawie art. 128 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z 4 V 1982 roku – wpisane pod numerem 3 do rejestru organizacji studenckich działających na UW.
W ciągu całych dziejów SKNH przewinęły się przez nie rzesze młodzieży akademickiej. Liczni jej przedstawiciele weszli na trwałe do historii polskiej nauki. Jednymi z pierwszych przedwojennych Prezesów Koła byli Stanisław Arnold i Tadeusz Manteuffel. Po 1956 r. w SKNH działali: Jerzy Skowronek, Jan Kieniewicz, Karol Modzelewski, Maria Koczerska, Jacek Banaszkiewicz, Marek Barański, Marcin Kula, Paweł Wieczorkiewicz i wielu innych spośród byłych i obecnych Profesorów IH UW.

Radą i pomocą niezmiennie służyli Kołu jego opiekunowie naukowi. Wśród byłych opiekunów naukowych Koła należy wymienić m.in. tej miary uczonych, co profesorowie: Kazimierz Tymieniecki, Marceli Handelsman, Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Antoni Mączak czy Tadeusz Cegielski.


Przed II Wojną Światową główną rolę w życiu Koła odgrywały regularne, comiesięczne dyskusje jego członków. Skupiały się one na omawianiu interesujących wydawnictw lub sprawozdań z prowadzonych badań. Wobec olbrzymich trudności z dostępem do literatury naukowej, popularnością cieszyła się biblioteka KHS. Gromadzone w niej, dzięki ofiarności studentów, książki można było wypożyczać do domu. Wedle wspomnień byłych członków Koła, głównie dzięki istnieniu własnej biblioteki KHS zawdzięczało pokaźną liczbę członków (według wspomnień Jadwigi Karwasińskiej w 1921/22 r. było ich ok. 100).

Członkowie KHS, podzieleni na sekcji, prowadzili bardzo aktywne badania. Zbierali materiały do kontynuacji „Bibliografii” Finkla, przygotowywali do druku księgi „Metryki Mazowieckiej”, zapoznawali nowo przyjętych studentów z tajnikami uniwersyteckiego życia, czego zwieńczeniem było wydanie broszury, pt. „ Studium Historyczne na Uniwersytecie”. W KHS narodziła się myśl stworzenia indeksu do „Przeglądu Historycznego” (wprowadzona później w czyn przez Irenę Posseltównę). W 1924 r. powstała Komisja Wydawnicza KHS. Efektem jej prac był druk odczytów i tekstów źródłowych do ćwiczeń proseminaryjnych. Zimą KHS organizowało doroczny Bal Historyków, wiosną zaś – krajoznawcze objazdy naukowe.

Reaktywowane w 1956 r. SKNH kontynuowało tradycję samokształceniowych dyskusji (głównie nad metodyką historii, ale także nad nowościami wydawniczymi). Brali w nich udział – tak jak przed wojną – uczeni Instytutu Historycznego i spoza niego. Sekcja Powązkowska przygotowała inwentaryzację grobów i historię Powązek. Współtworzyliśmy ogólnopolskie zrzeszenia studentów historii. Głównie wysiłkiem SKNH ukazał się w 1960 r. „Ogólnopolski Studencki Przegląd Historyczny” (w sumie wydano tylko dwa numery, gdyż ZSP zlikwidowało „Przegląd”). Braliśmy aktywny udział w zjazdach i konferencjach historycznych.
W latach 1961-65 nową formą działalności były pokazy filmów dokumentalnych. Z bardziej interesujących imprez tamtego okresu warto wymienić spotkania z red. Ryszardem Kapuścińskim i cykl wykładów, zorganizowanych z okazji obchodów 700-lecia Warszawy. Również przedwojenna tradycja objazdów naukowych była i jest nadal pielęgnowana w SKNH. Nową formą działalności SKNH zapoczątkowaną w latach 80. XX wieku stały się obozy „zerówkowe” (integracyjno-naukowe) dla nowo przyjętych studentów historii, organizowane do chwili obecnej w połowie września. Od wielu lat organizowane są także liczne coroczne objazdy naukowe, w tym również zagraniczne.
W 1983 r. SKNH zaczęło wydawać „Tekę Historyka” – ogólnopolskie studenckie czasopismo naukowe. Publikowane są w niej prace nie tylko studentów i doktorantów IH UW, ale również przedstawicieli innych ośrodków akademickich i dyscyplin naukowych. Od kilku lat Teka Historyka ukazuje się regularnie dwa razy do roku (w czerwcu i grudniu). Do tej pory ukazało się 40 numerów Teki.
W połowie lat 60’ rozpoczęliśmy organizowanie konkursu prac proseminaryjnych. Kontynuujemy to obecnie w formie Konkursu Prac Rocznych, którego pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim 1993/94. Laureaci Konkursu poza możliwością druku swoich prac w „Tece Historyka” otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję IH UW.
Od początku swego istnienia KHS, a następnie SKNH, aktywnie współpracowało z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami akademickimi działającymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz w innych ośrodkach akademickich. SKNH UW kilkakrotnie było organizatorem Ogólnopolskich Zjazdów Historyków Studentów.Autor: Bartosz Cichocki

Wygenerowano w sekund: 0.23
5,410,430 Unikalnych wizyt