Konferencja naukowa "Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych"
Dodane przez Maksymilian Sas dnia Czerwiec 07 2014 23:58:24
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UW
oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UW
uprzejmie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

"Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych"

(Warszawa, 13-14 czerwca 2014 r.).Piątek 13 VI

sala 108 (nowy budynek administracyjno-finansowy Wydziału Historycznego UW)

10.00 – 10.10 Inauguracja obrad
10.10 – 11.00 dr hab. prof. IH PAN Tomasz Wiślicz-Iwańczyk (Instytut Historii PAN), W poszukiwaniu historycznych emocji: między praktyką badawczą a koncepcjami teoretycznymi
11.00 – 11.20 Dyskusja

11.20 – 11.35 Przerwa na kawę

11.35 – 11.55 dr Jakub Wysmułek (Uniwersytet Warszawski), Pasje, afekty i sentymenty, czy też normy, standardy i style emocjonalne – Dawne i współczesne konceptualizacje emocji w badaniach historycznych
12.05 – 12.25 Joanna Kustowska (Uniwersytet Szczeciński), Obraz czarnoskórego niewolnika w XIX- wiecznych Stanach Zjednoczonych na podstawie coon songs jako przykład narracji o negatywnych emocjach
12.35 – 12.55 Agnieszka Kaniewska (Uniwersytet Wrocławski), Katalog emocji zesłańców syberyjskich XX wieku

13.05 – 13.20 Przerwa na kawę

13.20 – 13.40 Marzena Badach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), „Biały to radość.” Czyli o funkcji emotywnej barw w polskiej obrzędowości ludowej
13.50 – 14.10 Magdalena Pietrewicz (Uniwersytet Wrocławski), Różne wymiary emocji w badaniach wykorzystujących etnografię performatywną, czyli emocje badanego, badacza i widza
14.20 – 14.40 Alicja Gojlik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Znaczenie emocji w badaniach jakościowych dotyczących kultury. Refleksje na podstawie badań realizowanych przez Regionalne Obserwatorium UAM w Poznaniu

14.50 – 15.50 Przerwa obiadowa

15.50 – 16.10 Dorota Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Emocje w pracy nauczyciela w świetle źródeł pamiętnikarskich
16.20 – 16.40 Adriana Brenda (Uniwersytet Warszawski), Zawieszenie niewiary – fałszywe dokumenty wzbudzające prawdziwe emocje
16.50 – 17.10 Marek Jakubiec (Uniwersytet Jagielloński), Rola emocji w realistycznej filozofii prawa Leona Petrażyckiego

17.20 – 17.35 Przerwa na kawę

17.35 – 17.55 Emil Kalinowski (Uniwersytet Warszawski), Strachy na podlaskie Lachy. Szlachta ziemi bielskiej wobec zagrożenia kozackiego w latach 1648-1649
18.05 – 18.25 Ewelina Lilia Polańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Człowiek i śmierć w XVI wieku. Odchodzenie kardynała Stanisława Hozjusza oczami najbliższych współpracowników
18.35 – 18.55 Elżbieta Nowosielska (Uniwersytet Warszawski), Emocje jako czynnik chorobotwórczy w Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku
19.05 – 19.25 Karol Żojdź (Uniwersytet Warszawski), Znaczenie emocji w relacjach patron-klient na przykładzie fakcji J.K. Chodkiewicza


Sobota 14 VI

sala 108 (nowy budynek administracyjno-finansowy Wydziału Historycznego UW)

09.30 – 09.50 Anna Krüger (Uniwersytet Gdański), Emocje związane ze śmiercią i pogrzebem w Gdańsku od II połowy XIX wieku do 1919 r.
10.00 – 10.20 Edyta Pętkowska (Uniwersytet Warszawski), Smutek, samotność i nastroje melancholijne w dziennikach i pamiętnikach Juliana Ursyna Niemcewicza
10.30 – 10.50 Paweł Stefanek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Indywidualny wymiar rusyfikacji Estonii w XIX i XX wieku

11.00 – 11. 15 Przerwa na kawę

11.15 – 11.35 Ewa Bukowska-Marczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), W oczekiwaniu na wynik plebiscytu. Emocje mieszkańców Lwowa wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w marcu 1921 r.
11.45 – 12.05 Jakub Zapała (Uniwersytet Warszawski), Rządzenie przez emocje: kazus Włoch faszystowskich
12.15 – 12.35 Przemysław Pazik (Uniwersytet Warszawski), Emocje w służbie polityki: mit soreliański w ideologii politycznej Alcide De Gasperiego

12.45 – 13.00 Przerwa na kawę

13.00 – 13.20 Mateusz Stelmasiak (Uniwersytet Warszawski), Emocje kontrolowane. Ładunek emocjonalny i środki wyrazu w utworach muzycznych polskich awangardowych grup rockowych w latach siedemdziesiątych XX wieku
13.30 – 13.50 Katarzyna Pyszczek-Michalak (Uniwersytet Warszawski), Emocje w internetowych grach MMO
14.00 – 14.20 Małgorzata Stanik (Uniwersytet Warszawski), Przez komunikaty niewerbalne do fundamentalnych sensów artystycznych – czyli o emocjach ilustrowanych na plakatach teatralnych do Balladyny

14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa

15.30 – 15.50 Michał Krzyżanowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Oburzenie czy rozczarowanie? - reakcja Victora Hugo na zniszczenie Pałacu Letniego w Chinach.
16.00 – 16.20 Aleksandra Matyja i Kalina Sobierajska (Uniwersytet Wrocławski), Strach się bać. Próba analizy polskiego dyskursu strachu wobec zjawiska rosnącej liczby imigrantów z Bliskiego Wschodu.
16.30 – 16.50 Sabina Brakoniecka (Uniwersytet Warszawski), Emocje jako czynnik podsycający waśnie religijne w Nigerii

17.00 – 17.15 Przerwa na kawę

17.15 – 17.35 Artur Goszczyński (Uniwersytet Jagielloński), Ekscesy królewskiego faworyta. Nieprzystojne postępki Adama Kazanowskiego w latach 1618-1649
17.45 – 18.05 Justyna Bąk (Uniwersytet Wrocławski), Szaleństwo i nostalgia. Dwa oblicza melancholii w wyobrażeniach społeczeństwa staropolskiego
18.15 – 18.35 Łukasz Galas (Uniwersytet Warszawski), Problem emocji w badaniach dziejów parlamentaryzmu czasów stanisławowskich
18.45 – 19.05 Katarzyna Kadzidło (Uniwersytet Warszawski), Emocjonalność listów Stanisława Trembeckiego do Stanisława Augusta jako wyznacznik psychologicznej gry z królewskim mecenasem

19.15 Zakończenie obrad


Sobota 14 VI

sala 125 (Instytut Historyczny UW)

10.45 – 11.05 Jerzy Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski), Szkodliwe namiętności czy szlachetne uczucia? Pierwsi mnisi egipscy i ich stosunek do emocji
11.15 – 11.35 Marzena Wojtczak (Uniwersytet Warszawski), Rola emocji w postępowaniach arbitrażowych w późnej starożytności
11.45 – 12.05 Paweł Nowakowski (Uniwersytet Warszawski), πόθῳ τε καὶ μόχθῳ – pragnienie i udręczenie jako podstawy szczególnej więzi łączącej fundatora i świętego patrona w inskrypcjach greckich z epoki średniobizantyńskiej
12.15 – 12.35 Katarzyna Bies (Uniwersytet Warszawski), Emocje w hymnach kościelnych w Bizancjum

12.45 – 13.00 Przerwa na kawę

sala 206 (nowy budynek administracyjno-finansowy Wydziału Historycznego UW)

13.00 – 13.20 Anna Maliszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czy w średniowieczu kochano dzieci? O więzi między rodzicami i dziećmi w średniowiecznej Europie
13.30 – 13.50 Joanna Wojtkowiak (Uniwersytet Wrocławski), O emocjach w komunikacji symbolicznej, czyli dlaczego Jan Czapla, scholastyk płocki, musiał zawisnąć
14.00 – 14.20 Przemysław Tworkowski (Uniwersytet Wrocławski), Spór o fundację Pogorzelów w Kamieńcu, czyli co o emocjach mówi nam średniowieczny dokument

14.30 – 15.30 Przerwa obiadowa

15.30 – 15.50 Marcin Sałański (Uniwersytet Warszawski), Sakiewka uczuć, czyli czy można badać emocjonalność kupców w średniowieczu
16.00 – 16.20 Maksymilian Sas (Uniwersytet Warszawski), Od emocji do wiary. Szok i przerażenie jako źródła poznania prawdziwości wiary chrześcijańskiej przez pogan we wczesnym średniowieczu
16.30 – 16.50 Wojciech Oczkowski (Uniwersytet Warszawski), Radość podbitych. Elity saskie wobec podboju w II połowie IX wieku