Konferencja naukowa "Zmysły w kulturze średniowiecza"
Dodane przez Maksymilian Sas dnia Kwiecień 04 2014 23:01:48
Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Zmysły w kulturze średniowiecza" (4-5 kwietnia 2014 r., Muzeum Narodowe w Warszawie).

Program konferencji:

4 KWIETNIA, PIĄTEK (Sala Kinowa, Muzeum Narodowe w Warszawie):

9.00 - uroczyste otwarcie pierwszego dnia konferencji
- PROF. HALINA MANIKOWSKA (IH PAN), Wielkopostne mimesis - zobaczyć mękę Chrystusa w późnośredniowiecznym Wrocławiu.

10.00 - DR KAMIL KOPANIA (IHS UW), Obrazy w ruchu. O teatralnych uwarunkowaniach późnośredniowiecznej pobożności.

10.30 - przerwa kawowa

11.00 - MGR MARCIN SAŁAŃSKI (IH UW), Pragmatyczne i estetyczne odczuwanie przyrody na na Śląsku i w Prusach krzyżackich w XIII-XIV w.

11.30 - MGR RAFAŁ RUTKOWSKI (IH PAN), „Nos non visa sed audita conscripsimus”. Mnich Teodoryk i jego źródła.

12.00 - MGR MARCIN KIEŁBUS (UŚ), Rola sztuk plastycznych w kazaniach Peregryna z Opola.

12.30 - MGR EWELINA KACZOR (IH UJK), „Fides ex auditu". Akt słuchania w średniowiecznym kaznodziejstwie.

13.00 - przerwa obiadowa

13.30 - (dla chętnych) - zwiedzanie zbiorów studyjnych Muzeum Narodowego w Warszawie

14.00 - MGR IKA MATYJASZKIEWICZ (IHS UW), Dystans i zbliżenie. Przestrzenne warunki dostępu do krucyfiksu „Volto Santo” w Lukce.

14.30 - MGR MARIANNA OTMIANOWSKA (MNW), Sensualne bogactwo „Poliptyku z jednorożcem” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

15.00 - MGR MATEUSZ GRZĘDA (IHS UJ), Obraz jako przedmiot: malarstwo a zmysły w wieku XIV.

15.30 - MGR ALEKSANDRA FILIPEK (IH UWr), „Causa fetoris",
czyli o powodach pisania o nieprzyjemnej woni w wybranych kronikach klasztornych („Cronica Domus Sarensis i Catalogus abbatum Saganensium”).

16.00 - MGR WERONIKA KONKOL (IH UG), „A oni leją nań nieczystymi pomyjami”. O roli zmysłów w średniowiecznych sposobach znieważania.

16.30 - przerwa kawowa

17.00 - kuratorskie oprowadzenie po Galerii Sztuki Średniowiecznej


5 KWIETNIA, SOBOTA (Sala Kinowa, Muzeum Narodowe w Warszawie):

9.00 - uroczyste otwarcie drugiego dnia konferencji
- PROF. EVA SCHLOTHEUBER (HHU DÜSSELDORF), Die Lehre vom Menschen: die fünf Sinne und die mittelalterliche Tugend- und Lasterlehre.

10.00 - PROF. PRZEMYSŁAW TYSZKA (UMCS), Zmysłowe postrzeganie zjawisk nadprzyrodzonych w „Dialogach” Grzegorza Wielkiego.

10.30 - przerwa kawowa

11.00 - DR MARÍA JOSÉ ORTÚZAR ESCUDERO (UNI TRIER), Action and the Five Senses in the 12th Century.

11.30 - MGR PAWEŁ FIGURSKI (IH UW), Zmysły - władza - Eucharystia: diachroniczne ujęcie średniowiecznej debaty nad teologią sakramentu ołtarza.

12.00 - MGR MAKSYMILIAN SAS (IH UW), Zobaczyć i zrozumieć. Ewangelizacja przez zmysły we wczesnym średniowieczu.

12.30 - MGR MARIA MAGDALENA MORAWIECKA (IK UWr), Palcem po mapie – zmysły w kartografii średniowiecznej na przykładzie mapy z Hereford.

13.00 - przerwa obiadowa

14.00 - MGR DARIUSZ ŻYTO (IHS UW), Dyscyplina zmysłów? Średniowieczne obrazy praktyk ascetycznych św. Jadwigi Śląskiej.

14.30 - MGR JERZY KOWALCZYK (IH UW), Rola wzroku w życiu świętego w świetle „Vita Sancti Geraldi" pióra Odona z Cluny.

15.00 - MGR WOJCIECH OCZKOWSKI (IH UW), Smak Karola Wielkiego.
O roli jedzenia i doświadczeń smakowych w kreowaniu wizerunku wczesnośredniowiecznego władcy.

15.30 - ANNA LASKOWSKA (IH UW), Dotknąć patrona. Karol Łysy
w bezpośrednim kontakcie ze świętym.

16.00 - przerwa kawowa

16.30 - DR GISELA CORONADO-SCHWINDT, LIC. GERARDO RODRIGUEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA),
The reconstruction of medieval soundscapes through written sources.

17.00 - MGR ZOFIA ANUSZKIEWICZ (KI UW), Świat dźwięków w „Nowej kronice” Giovanniego Villaniego.

17.30 - MGR WERONIKA GROCHOWSKA (WHiHS UG), Pokuta drogą
do niebiańskiej uczty. Oddziaływanie legendy Marii Magdaleny na dzieła sztuki i liturgię w państwie krzyżackim.

18.00 - KONCERT MUZYKI ŚREDNIOWIECZNEJ „Wyśpiewać zmysły” wykonywany przez zespół „Gregorianum”

19.30 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Konferencja organizowana jest we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Towarzystwem Miłośników Historii.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Strona internetowa wydarzenia: http://www.medieval-senses.pl/
Treść rozszerzona
Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Sekcja Mediewistyczna Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW uprzejmie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Zmysły w kulturze średniowiecza" (4-5 kwietnia 2014 r., Muzeum Narodowe w Warszawie).

Program konferencji:

4 KWIETNIA, PIĄTEK (Sala Kinowa, Muzeum Narodowe w Warszawie):

9.00 - uroczyste otwarcie pierwszego dnia konferencji
- PROF. HALINA MANIKOWSKA (IH PAN), Wielkopostne mimesis - zobaczyć mękę Chrystusa w późnośredniowiecznym Wrocławiu.

10.00 - DR KAMIL KOPANIA (IHS UW), Obrazy w ruchu. O teatralnych uwarunkowaniach późnośredniowiecznej pobożności.

10.30 - przerwa kawowa

11.00 - MGR MARCIN SAŁAŃSKI (IH UW), Pragmatyczne i estetyczne odczuwanie przyrody na na Śląsku i w Prusach krzyżackich w XIII-XIV w.

11.30 - MGR RAFAŁ RUTKOWSKI (IH PAN), „Nos non visa sed audita conscripsimus”. Mnich Teodoryk i jego źródła.

12.00 - MGR MARCIN KIEŁBUS (UŚ), Rola sztuk plastycznych w kazaniach Peregryna z Opola.

12.30 - MGR EWELINA KACZOR (IH UJK), „Fides ex auditu". Akt słuchania w średniowiecznym kaznodziejstwie.

13.00 - przerwa obiadowa

13.30 - (dla chętnych) - zwiedzanie zbiorów studyjnych Muzeum Narodowego w Warszawie

14.00 - MGR IKA MATYJASZKIEWICZ (IHS UW), Dystans i zbliżenie. Przestrzenne warunki dostępu do krucyfiksu „Volto Santo” w Lukce.

14.30 - MGR MARIANNA OTMIANOWSKA (MNW), Sensualne bogactwo „Poliptyku z jednorożcem” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

15.00 - MGR MATEUSZ GRZĘDA (IHS UJ), Obraz jako przedmiot: malarstwo a zmysły w wieku XIV.

15.30 - MGR ALEKSANDRA FILIPEK (IH UWr), „Causa fetoris",
czyli o powodach pisania o nieprzyjemnej woni w wybranych kronikach klasztornych („Cronica Domus Sarensis i Catalogus abbatum Saganensium”).

16.00 - MGR WERONIKA KONKOL (IH UG), „A oni leją nań nieczystymi pomyjami”. O roli zmysłów w średniowiecznych sposobach znieważania.

16.30 - przerwa kawowa

17.00 - kuratorskie oprowadzenie po Galerii Sztuki Średniowiecznej


5 KWIETNIA, SOBOTA (Sala Kinowa, Muzeum Narodowe w Warszawie):

9.00 - uroczyste otwarcie drugiego dnia konferencji
- PROF. EVA SCHLOTHEUBER (HHU DÜSSELDORF), Die Lehre vom Menschen: die fünf Sinne und die mittelalterliche Tugend- und Lasterlehre.

10.00 - PROF. PRZEMYSŁAW TYSZKA (UMCS), Zmysłowe postrzeganie zjawisk nadprzyrodzonych w „Dialogach” Grzegorza Wielkiego.

10.30 - przerwa kawowa

11.00 - DR MARÍA JOSÉ ORTÚZAR ESCUDERO (UNI TRIER), Action and the Five Senses in the 12th Century.

11.30 - MGR PAWEŁ FIGURSKI (IH UW), Zmysły - władza - Eucharystia: diachroniczne ujęcie średniowiecznej debaty nad teologią sakramentu ołtarza.

12.00 - MGR MAKSYMILIAN SAS (IH UW), Zobaczyć i zrozumieć. Ewangelizacja przez zmysły we wczesnym średniowieczu.

12.30 - MGR MARIA MAGDALENA MORAWIECKA (IK UWr), Palcem po mapie – zmysły w kartografii średniowiecznej na przykładzie mapy z Hereford.

13.00 - przerwa obiadowa

14.00 - MGR DARIUSZ ŻYTO (IHS UW), Dyscyplina zmysłów? Średniowieczne obrazy praktyk ascetycznych św. Jadwigi Śląskiej.

14.30 - MGR JERZY KOWALCZYK (IH UW), Rola wzroku w życiu świętego w świetle „Vita Sancti Geraldi" pióra Odona z Cluny.

15.00 - MGR WOJCIECH OCZKOWSKI (IH UW), Smak Karola Wielkiego.
O roli jedzenia i doświadczeń smakowych w kreowaniu wizerunku wczesnośredniowiecznego władcy.

15.30 - ANNA LASKOWSKA (IH UW), Dotknąć patrona. Karol Łysy
w bezpośrednim kontakcie ze świętym.

16.00 - przerwa kawowa

16.30 - DR GISELA CORONADO-SCHWINDT, LIC. GERARDO RODRIGUEZ (UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA),
The reconstruction of medieval soundscapes through written sources.

17.00 - MGR ZOFIA ANUSZKIEWICZ (KI UW), Świat dźwięków w „Nowej kronice” Giovanniego Villaniego.

17.30 - MGR WERONIKA GROCHOWSKA (WHiHS UG), Pokuta drogą
do niebiańskiej uczty. Oddziaływanie legendy Marii Magdaleny na dzieła sztuki i liturgię w państwie krzyżackim.

18.00 - KONCERT MUZYKI ŚREDNIOWIECZNEJ „Wyśpiewać zmysły” wykonywany przez zespół „Gregorianum”

19.30 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Konferencja organizowana jest we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Towarzystwem Miłośników Historii.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Strona internetowa wydarzenia: http://www.medieval-senses.pl/