VI WARSZAWSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW JUDAISTÓW
Dodane przez jakub94 dnia Styczeń 03 2015 02:22:23
Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, Instytut Historyczny, Warszawa

we współpracy z
Sekcją Judaistyczną Koła Naukowego Historyków
Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na
VI Warszawską Konferencję Młodych Naukowców Judaistów
Warszawa, 17-20 czerwca 2015

Konferencja jest przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktorantów) w wieku poniżej 30 lat. Ma ona na celu zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań młodych naukowców oraz kondycji badań nad szeroko rozumianą tematyką judaistyczną. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół historii Żydów oraz Diaspory, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności. Obejmują takie kwestie jak: problematyka Zagłady, socjologia, kultura, literatura, historia sztuki, język (hebrajski, jidysz, ladino), a także religia oraz filozofia.
Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, pomysłów i zainteresowań pomiędzy młodymi badaczami z całego świata. Historia i kultura Żydów od wieków stanowi integralną część życia społecznego w Europie i dlatego zasługuje na możliwie szerokie poddanie jej naukowym analizom. By wzbogacić dyskusję naukową, zorganizujemy również debatę, która odbędzie się 17 czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W czasie Konferencji odbędą się również wydarzenia towarzyszące.

W roku 2008 nasi starsi koledzy z Sekcji Judaistycznej Koła Naukowego Historyków opublikowali wybrane prezentacje z pierwszej konferencji w tomie „Różni razem. Młodzi naukowcy o Żydach”. W roku akademickim 2012/2013 ukazały się dwa kolejne tomy podsumowujące konferencje z lat 2009 i 2011. Tym razem też planujemy publikację wybranych referatów konferencyjnych w dwóch językach (w zależności od języka prezentacji: po polsku lub angielsku) z krótkimi streszczeniami w drugim języku w przyszłym roku akademickim.

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o pobranie, dokładne wypełnienie formularza aplikacyjnego, który znajdziecie Państwo w menu po lewej ("Nawigacja"->"Do pobrania"->"Pliki do pobrania"), oraz przesłanie go na adres judaicconference2015@gmail.com. Prosimy pamiętać o tym, że będziemy brali pod uwagę zgłoszenia jedynie w języku polskim lub angielskim. W formularzu wszystkie pola są wymagane.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, co odpowiada 7 zestandaryzowanym stronom maszynopisu. Czekamy na zgłoszenia do 15 lutego 2015 roku. Referentów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na konferencję poinformujemy o naszej decyzji w pierwszych dniach marca drogą mailową. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna. Opłata konferencyjna wynosi 45 złotych.

Jednocześnie prosimy o kontakt, jeśli macierzyste jednostki referentów będą wymagać jakichkolwiek zaświadczeń bądź informacji o zakwalifikowaniu na konferencję. Osoby muszące do Warszawy dojechać, prosimy o zapoznanie się z możliwościami refundacji podróży i zakwaterowania w stolicy w jednostkach macierzystych (postaramy się pomóc w zdobyciu koniecznych dokumentów potwierdzających cel wyjazdu).

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym, pisząc na adres: judaicconference2015@gmail.com.